Mittapalkin seurantatyökalut tehostavat ja helpottavat automaatiokunnossapitoa

Jäljitettävästi kalibroidut ja ylläpidetyt mittapalkin seurantatyökalut tehostavat ja helpottavat automaatiokunnossapitoa. Mittapalkin seurantatyökalujen avulla voidaan tarkistaa tuotantolinjan mittapalkin toiminta nopeasti, luotettavasti ja tarkasti.

Tuotantoprosessia säädetään tuotantolinjan laatumittausten avulla. Jos laatumittauksissa on virhe, niin säätö siirtää mittausvirheen tuotteen ominaisuudeksi. Sen välttämiseksi on tärkeää, että mittauslaite toimii luotettavasti ja mittaa oikein.

Mittapalkin toiminnan tarkistus seurantatyökalujen avulla

Tuotantolinjan laatumittauksia seurataan perinteisesti vertaamalla mittapalkin tuloksia laboratorionäytteenoton tuloksiin. Seurantatyökalujen avulla mittapalkin toiminta voidaan tarkistaa laboratorionäytteenottoa nopeammin, luotettavammin ja tarkemmin.

On myös tärkeää tietää mistä muutos johtuu, jotta korjaustoimenpiteet voidaan tehdä oikein. Laboratorionäytteenoton avulla ei ole mahdollista tietää johtuuko muutos mittapalkista vai tuotantoprosessista.

PRECICAL-palvelumme tarjoaa räätälöidyt seurantatyökalut automaatiokunnossapidolle, joilla selvitetään onko mittapalkin toiminnassa tapahtunut muutos. Seurantatyökalut sisältävät jäljitettävästi kalibroidut refenssit ja työkalujen luotettavuus varmistetaan säännöllisellä ylläpidolla.

Seurantatyökalujen avulla saadaan vastaus kaikkiin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Ovatko mittaukset stabiileja (stabiilisuus)?
  2. Ovatko mittaukset toistettavia (toistuvuus)?
  3. Mittaako mittapalkki jokaisessa poikkiradan kohdassa samalla tavalla (mittausprofiilin suoruus)?

Mittausten stabiilisuuden tarkistus

Mittapalkin seurantatyökalujen jäljitettävästi kalibroidun kosteusreferenssin avulla automaatiokunnossapito voi tarkistaa tuotannon kosteusmittauksen stabiilisuuden noin 15 minuutissa. Seurantamittauksen epävarmuus on tyypillisesti alle 0,3 kosteusprosenttia. Laboratorionäytteenoton avulla tehty tarkistus vie useita tunteja ja sen epävarmuus on noin 1 kosteusprosentti.

Stabiilisuuden seuranta tehdään vakiopaikassa, radan reunan ulkopuolella, joten se voidaan tehdä tuotannon tai tuotantokatkon aikana.

Mittausten toistuvuuden tarkistus

Mittapalkin seurantatyökalujen avulla automaatiokunnossapito voi tarkistaa mittausten toistuvuuden noin 30 minuutissa. Seurantatyökalujen avulla tehdyn toistuvuuden määrityksen epävarmuus on erittäin pieni.

Toistuvuuden määritys tehdään vakiopaikassa, radan reunan ulkopuolella, joten se voidaan tehdä tuotannon tai tuotantokatkon aikana.

Mittausprofiilin suoruuden tarkistus

Mittapalkin seurantatyökalujen avulla automaatiokunnossapito voi tarkistaa tuotantokatkon aikana mittausprofiilien suoruuden noin 15 minuutissa. Tarkistus tähdään asettamalla seurantatyökalut mittapalkin mittapäiden väliin ja skannaamalla edestakaisin.

Oheissa on esimerkkinä kuva asiakkaan tuotantolinjalla tehdystä neliömassan, kosteuden ja kuivaneliömassan tarkistusmittauksesta. Profiilien vinous johtui siitä, etteivät mittapäät pysyneet skannauksen aikana riittävän hyvin vastakkain. Profiilivirheen syy löytyi seurantatyökalujen avulla. Niiden avulla voitiin myös todeta automaatiokunnossapidon tekemän korjauksen onnistuminen.

Mittapalkin toiminnan tarkistus ennen tuotannon käynnistämistä

Mittapalkin seurantatyökalujen avulla mittapalkin toiminta voidaan tarkistaa tuotantoseisokin tai tuontokatkon lopussa jo ennen tuotannon käynnistämistä. Laboratorionäytteitä voidaan ottaa vasta tuotannon käynnistyttyä, joten niiden avulla saadaan informaatiota mittapalkin toiminnasta paljon myöhemmin kuin seurantatyökalujen avulla.

Mittapalkin sähkö- ja paineilmasyötässä ja jäähdytyksessä on usein katkoja tuotantoseisokkien aikana. Mittapalkille tehdään myös huoltotoimenpiteitä ja siihen vaihdetaan varaosia. Nämä kaikki voivat aiheuttaa muutoksen mittapalkin toimintaan.

Palvelu sisältää kaiken tarpeellisen

PRECICAL-palvelun kautta vuokrattavat mittapalkin seurantatyökalut sisältävät kaiken tarpeellisen mittapalkin tärkeimpien mittausten luotettavaan seurantaan.

Palveluun sisältyy :

  • Räätälöidyt, ylläpidetyt ja vuokratut työkalut mittausten seurantaan
  • Työkalujen vuosihuolto ja referenssien jäljitettävä kalibrointi
  • Työohjeistus
  • Käyttäjäkoulutus

Työkaluissa olevat jäljitettävästi kalibroidut refenssit räätälöidään vastamaan tuotannon tyypillisiä arvoja. Toimitamme työkalujen mukana yleensä neliömassa- ja kosteusreferenssit, koska neliömassa- ja kosteusmittaus ovat jokaisen tuotantolinjan tärkeimmät laatumittaukset.

Hyödyt palvelusta

  • Tehostaa ja helpottaa tuotantolinjan mittapalkin automaatiokunnossapitoa
  • Vähentää käsityönä tehtävän laboratorionäytteenoton tarvetta

Palvelua voidaan täydentää antureiden jäljitettävällä peruskalibroinnilla. Peruskalibroinnin avulla mittaukset voidaan palauttaa mittauksessa tapahtuneen muutoksen jälkeen ennalleen ilman laboratorionäytteenottoa. Tuotantolinjalla tehtävä peruskalibrointi antaa parhaan mahdollisen perustan laatumittauksille.