Kalibrointipalvelua sellu-, kartonki- ja paperiteollisuudelle

Sellun valmistuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa tarkalla kosteuden mittauksella. Ylikuivaus kuluttaa turhaan energiaa ja liika kosteus tuotteessa johtaa hyödyttömään veden kuljetukseen. Lue lisää: Varmista energiatehokkuus ja laskutuksen luotettavuus sellunkuivauskoneilla »

Raaka-ainekulutuksen optimointi ja tasainen tuotannon laatu ovat elintärkeitä paperi- ja kartonkiteollisuuden kannattavuudelle. Kun tuotantolinjan nykyisten mittauslaitteiden suorituskykyä parannetaan, niin raaka-ainekäyttöä voidaan optimoida tarkemmin. Samalla tuotannon laatu paranee. Lue lisää: Paranna tuotantolinjan kilpailukykyä paperi- ja kartonkikoneilla »

Tuotantolinjan mittauslaitteiden suorituskykyä voidaan usein parantaa merkittävästi tarkan kalibroinnin avulla. Mitä tarkempi kalibrointi on, sitä luotettavampia mittauksia tuotannosta saadaan ja sitä tarkemmin tuotantoa voidaan säätää. Lue lisää: Tuotantolinjoilla saavuttuja parannuksia »

services

Kalibrointi kannattaa

Kalibrointi maksaa itsensä takaisin tuotannon raaka-ainesäästöillä. Parhaimmissa tapauksissa takaisinmaksuaika on ollut vain muutamia viikkoja. Kohentunut tuotannon laatu vähentää tuotannon laaturiskiä sekä parantaa tuotteiden kilpailukykyä markkinoilla. Asiakaskohtaisesti räätälöity palvelumme helpottaa myös laatumittausten ylläpitoa vähentämällä käsityönä tehtävän laaduntarkkailun tarvetta.

Jäljitettävyys tuo luotettavuutta mittauksiin

Kalibrointimme ovat jäljitettäviä SI-järjestelmään ja suurimmaksi osaksi FINAS-akkreditoituja. Jäljitettävyys takaa mittausten luotettavuuden. Luotettavat mittaukset mahdollistavat tuotannon kannattavuuden ja laadun pitkäjänteisen parantamisen.

Palvelu sopii yleisimmille laatumittauslaitteille ja tuotantolinjoille.

Tärkeimmät hyödyt paremmista mittauksista

  • Tarkempi tuotannon raaka-ainekäytön hallinta
  • Parempi tuotantolinjan kannattavuus
  • Parempi tuotannon laatu
  • Helpompi laadunvalvonta