Paranna tuotannon kannattavuutta ja laatua

Paperi- ja kartonkiteollisuudessa tuotantolinjan kosteusmittauksen toimintaa seurataan ottamalla näytteitä valmistuneista konerullista. Näytteenotto on kuitenkin työlästä ja tulokset vaihtelevat näytteenottajan ja vuodenaikojen mukaan. Lisäksi näytteiden analysointi laboratoriossa kestää kauan. Tulosten valmistuttua saatetaan havaita, että ne poikkevatkin odotetusta.

jmk_instruments_etusivu

Paras tapa varmistaa tuotteen oikea kosteus on pienentää tuotantomittauksen epävarmuutta. Silloin laaturiski on pienempi eikä näytteitä tarvitse ottaa niin paljon.

Olemme erikoistuneet pienentämään kosteusmittauksien epävarmuuksia. Kalibrointimenetelmämme on jäljitettävä kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin ja FINAS-akkreditoitu. Kosteusmittauksen parantaminen mahdollistaa myös tuotannon tarkemman säädön. Tarkempi säätö parantaa tuotannon laatua sekä mahdollistaa tarkemman raaka-ainekäytön ja kannattavuuden.

 

 

Hyödyt mittauksen parantamisesta

  • Kannattavampi tuotanto
  • Helpompi laadunvalvonta
  • Parempi tuotannon laatu ja pienempi laaturiski