Paranna tuotantolinjan kilpailukykyä – paranna kannattavuutta ja laatua samanaikaisesti!

Paperi- ja kartonkiteollisuudessa tuotannon raaka-ainekäyttöä säädetään tuotantolinjan kosteus- ja neliömassamittauksen avulla. Raaka-ainekäytön tarkentaminen parantaa tuotannon kannattavuutta ja laatua.

jmk_instruments_etusivu

Tuotantolinjan kilpailukykyä voidaan parantaa pienentämällä tuotannon kosteus- ja neliömassamittauksen epävarmuutta. Epävarmuutta saadaan tehokkaasti pienennettyä hyödyntämällä jäljitettäviä kalibrointimenetelmiä.

Olemme erikoistuneet pienentämään tuotannon kosteusmittauksien epävarmuuksia. Kalibrointimenetelmämme on jäljitettävä kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin ja FINAS-akkreditoitu. Palvelu parantaa tuotantolinjan kilpailukykyä, helpottaa tuotannon laadunvalvontaa ja vähentää tuotantolinjalta tehtävän näytteenoton tarvetta.

 

 

Hyödyt mittauksen parantamisesta

  • Parempi tuotantolinjan kilpailukyky
  • Helpompi laadunvalvonta
  • Parempi tuotannon laatu ja pienempi laaturiski