Spara på råvarukostnader medan du förbättrar produktionskvaliteten – förbättra lönsamheten med nuvarande utrustning!

Optimering av råvaruförbrukning och jämn produktionskvalitet är avgörande för pappers- och kartongindustrins lönsamhet. Att mäta produktens ytvikt och fuktighet på produktionslinjen är nödvändig för automatisk produktionskontroll. Genom att förbättra noggrannhet av produktionslinjens mätutrustning kan användningen av råvaror optimeras mer exakt. Samtidigt kommer produktionens kvalitet att förbättras.
Läs mer »

Kolla er cellulosafakturering – säkra att faktureringen är korrekt

sellulaskuri
Fakturering för cellulosa grundar sig på cellulosans försäljningsvikt (med 90 % torrmassa) som under produktionen uppmäts genom att väga cellulosabalarna och mäta fuktigheten. Felmätning kan medföra motsvarande fel i faktureringen.
Läs mer »

 

Förbättra lönsamhet och produktionskvalitet

jmk_instruments_etusivu
Inom pappers- och kartongindustrin kontrollerar man produktionslinjens fuktmätning genom att ta prover på färdiga maskinrullar. Det är emellertid jobbigt att ta prover och resultaten varierar beroende på personer och årstider.
Läs mer »