Kalibreringstjänster för pappers-, kartong- och massaindustri

Optimering av råvaruförbrukning och jämn produktionskvalitet är avgörande för pappers- och kartongindustrins lönsamhet. Att mäta produktens ytvikt och fuktighet på produktionslinjen är nödvändig för automatisk produktionskontroll. Genom att förbättra noggrannhet av produktionslinjens mätutrustning kan användningen av råvaror optimeras mer exakt. Samtidigt kommer produktionens kvalitet att förbättras.

Noggrannhet hos ett produktionslinjemätinstrument kan ofta förbättras betydligt genom exakt kalibrering. Ju mer exakt kalibreringen, desto mer pålitlig mätning från produktionen och desto mer exakt kan produktionen kontrolleras.

services

Kalibrering är värt

Kalibrering betalar sig själv med råmaterialbesparingar i produktionen. I bästa fall har återbetalningsperioden endast varit några veckor. Dessutom minskar bättre kvaliteten risken för produktionskvalitet och förbättrar produktens konkurrenskraft på marknaden. Vår tjänst underlättar också underhåll av kvalitetsmätningar genom att avsevärt minska behovet av manuell kvalitetskontroll.

Spårbarhet ger mätningar tillförlitlighet

Våra kalibreringar är spårbara till nationella och internationella mätnormaler och till största delen ackrediterade av FINAS. Spårbarheten garanterar att mätningarna är pålitliga. Pålitliga mätningar möjliggör långsiktig förbättring av produktionslönsamhet och kvalitet.

Servicen passar de vanligaste mätapparater och produktionslinjer.

De främsta fördelarna med bättre mätningar

  • Noggrannare kontroll av råvarukonsumtionen
  • Mindre kvalitetsrisk
  • Bättre produktkvalitet
  • Lättare kvalitetskontroll

Läs mer om våra tjänster nedan:

Undvik misstag vid fakturering av massaförsäljning »

Förbättra produktionens lönsamhet och kvalitet »

Kolla in våra sammanfattande artiklar om förbättringar i produktionslinjer:

Förbättringar i produktionslinjer »