Mittapalkin kosteus- ja neliömassammittauksen jäljitettävä tuotekohtainen kalibrointi

Tuotantoprosessia voidaan hallita vain mittaustarkkuuksien puitteissa. Mittapalkin jäljitettävä tuotekohtainen kalibrointi näytteenotolla on nopein tapa parantaa tuotantomittausten tarkkuutta ja luotettavuutta.

Kosteus- ja neliömassamittaus ovat tuotantolinjan tärkeimmät mittaukset, joiden avulla hallitaan raaka-aineiden käyttöä. Tuotteen kosteuspitoisuus ja neliömassa vaikuttavat lisäksi tuotteen kaikkiin muihin laatusuureisiin.

Mittapalkin tuotekohtainen kalibrointi näytteenotolla

PRECICAL -palvelu tarjoaa todistettavasti luotettavan tavan varmistaa, että tuotannon tärkeimmät mittaukset näyttävät oikein. Kun tuotteen kosteuspitoisuus ja neliömassa mitataan tarkemmin, niin kaikkien muiden laatusuureiden mittaukset paranevat myös. Parempi raaka-ainekäytön hallinta parantaa tuotannon kannattavuutta ja laatua. Tarkempi kosteuden hallinta parantaa energiatehokkuutta.

Kalibroinnit tehdään noudattaen standardia EN ISO/IEC 17025. Kosteuden määritys tehdään soveltaen standardia SFS-EN ISO 287 ja neliömassan määritys soveltaen standardia SFS-EN ISO 536. Kalibrointimenetelmä soveltuu erityisesti tuotantolinjan lopussa sijaitsevan mittapalkin kalibrointiin. Menetelmää voidaan käyttää kaikkien laitevalmistajien mittapalkkien tuotekohtaiseen kalibrointiin.

Tuotantolinjan kosteusmittauksen kalibrointi näytteenoton avulla on FINAS-akkreditoitu. Kosteuskalibroinnin mittauskyky on 0,1 kosteusprosenttia mittausalueella 0 % – 20 %. Neliömassamittauksen kalibrointi on jäljitettävä, mutta sitä ei ole akkreditoitu.

Palveluun kuuluu:

  • Kosteus- ja neliömassamittauksen jäljitettävä kalibrointi näytteenotolla
  • Näytteiden analysointi toimittajan laboratoriossa
  • Optimaalisten lajiparametrien laskenta
  • Jäljitettävä kalibrointitodistus (FINAS-akkreditoitu)

Hyödyt palvelusta

  • Parantaa tuotantomittausten tarkkuutta ja luotettavuutta
  • Parantaa tuotannon energiatehokkuutta, kannattavuutta ja laatua
  • Vähentää laboratorionäytteenoton tarvetta

Akkreditoitua todistusta voidaan käyttää tuotannon energiatehokkuuden parantamisessa ja auditoinnissa sekä varmistamaan, ettei tehtaan omassa kosteuden määrityksessä ole systemaattista virhettä.

Lue lisää tuotekohtaisten mittausten parantamisesta näytteenotolla: Tuotantolinjoilla saavutettuja parannuksia »

Palvelua voidaan täydentää antureiden jäljitettävällä peruskalibroinnilla. Jäljitettävä perusta parantaa useista tuotelajeista ja eri aikoina tehtyjen näytteenottojen keskinäistä vertailukelpoisuutta. Lajiparametrien laskenta voidaan silloin tehdä luotettavammin. Lue lisää neliömassa- ja kosteusmittausten perustan parannuksista: Tuotantolinjoilla saavutettuja parannuksia »