Räknare för osäkerhet vid cellulosafakturering

Skriv in de data som behövs (*) och tryck på Beräkna

Osäkerheten i balens massa

Balens massa*
kg

Osäkerheten vid vägning (2σ)*
%

Osäkerheten i balens massa (2σ)
kg

Osäkerheten i balens vattenmassa

Cellulosans fukthalt*
fuktprocent

Osäkerheten vid produktionsmätning (2σ)*
fuktprocent

Vattenmassan i balen
kg

Osäkerheten i vattenmassan (2σ)
kg

Osäkerheten i balens försäljningsvikt

Balens försäljningsvikt
kg

Osäkerheten i försäljningsvikt (2σ)
kg

Relativ osäkerhet (2σ)
%

Osäkerheten vid fakturering

Årsproduktion*
ton/år

Cellulosans försäljningspris*
€/ton

Osäkerheten i försäljningsvikt (2σ)
ton/år

Faktureringens osäkerhet (2σ)
€/år