improving_online_quality_measurements

Noggranna mätningar ger bättre lönsamhet

Vi förbättrar pappers-, kartong- och cellulosaindustrins produktionskvalitet och lönsamhet genom att minska osäkerheten i kvalitetsmätningar som görs vid produktionslinjerna.

Vår service gör det lättare att upprätthålla mätsystem. Servicen är oberoende av tillverkare av mätsystem.

Vi har redan över 25 års erfarenhet av kalibrering av olika kvalitetskontrollsystem. Vi kalibrerar de vanligaste ytvikts- och fuktighetsgivare:

  • ABB (Accuray, Scanpro)
  • Honeywell (Lippke, Measurex MXOpen, DaVinci, Experion)
  • Valmet (Sentrol, Valmet IQ)

Vi följer ett FINAS-ackrediterat kvalitetssystem (EN ISO/IEC 17025). A link to the scope of accredation (in English).
finas

juha
Juha Kangasrääsiö
TkD, VD