Långsiktiga ansträngningar för att förbättra lönsamheten och kvaliteten inom massa-, kartong- och pappersindustrin

Vi förbättrar pappers-, kartong- och cellulosaindustrins produktionskvalitet och lönsamhet genom att minska osäkerheten i kvalitetsmätningar som görs vid produktionslinjerna. Vår service gör det lättare att upprätthålla mätsystem. Servicen är oberoende av tillverkare av mätsystem.

improving_online_quality_measurements

FINAS-ackrediterade ledningssystem sedan 1998

Vi följer ett FINAS-ackrediterat kvalitetssystem (EN ISO/IEC 17025 Kvalificering av test- och kalibreringslaboratorier. Allmänna krav). 2018 var vi de första i branschen som fick ackreditering för kalibrering av fuktmätare på produktionslinjer. A link to the scope of accredation (in English).

Förbättrade steg i vår kompetens:
1998, FINAS-ackreditering för kalibrering av ytviksreferenser och ledningssystem
2003, FINAS-ackreditering för ytvikskalibrering på en produktionslinje
2008, FINAS-ackreditering för vägning (papper, kartong och massa)
2013, En doktorsavhandlingFörbättring av den metrologiska spårbarheten för online torrytviksmätningar som används inom pappersindustrin
2018, FINAS-ackreditering för fuktskalibrering på en produktionslinje. En länk till en artikel.

Vi kalibrerar mätutrustning från alla tillverkare

Vi har redan över 25 års erfarenhet av kalibrering av olika kvalitetskontrollsystem (företaget grundades 1992). Vi kalibrerar de vanligaste ytvikts- och fuktighetsgivare:

  • ABB (Accuray, ABB QCS, Scanpro)
  • Honeywell (Lippke, Measurex MXOpen, DaVinci, Experion MX)
  • Valmet (Valmet IQ)

Vi har skrivit över 1 200 kalibreringsbevis med
över 17 000 kalibrerade värden.

finas

 

juha
Juha Kangasrääsiö
TkD, VD