Långsiktiga ansträngningar för att förbättra lönsamheten och kvaliteten inom massa-, kartong- och pappersindustrin

Vi förbättrar massa-, kartong- och pappersindustrins produktionskvalitet och lönsamhet genom att minska osäkerheten av online fukts- och ytviksmätningar. Vår service gör det lättare att upprätthålla mätsystem. Vi kan också granska, på ett tillförlitligt och opartiskt sätt, om mätningarna möter sätta krav.

improving_online_quality_measurements

FINAS-ackrediterade ledningssystem sedan 1998

Vi följer ett FINAS-ackrediterat kvalitetssystem (EN ISO/IEC 17025 Kvalificering av test- och kalibreringslaboratorier. Allmänna krav). 2018 var vi de första i branschen som fick ackreditering för kalibrering av fuktmätare på produktionslinjer. A link to the scope of accredation (in English).

Förbättrade steg i vår kompetens:
1998, FINAS-ackreditering för kalibrering av ytviksreferenser och ledningssystem
2003, FINAS-ackreditering för ytvikskalibrering på en produktionslinje
2008, FINAS-ackreditering för vägning (papper, kartong och massa)
2013, En doktorsavhandling: Förbättring av den metrologiska spårbarheten för online torrytviksmätningar som används inom pappersindustrin
2018, FINAS-ackreditering för fuktskalibrering på en produktionslinje. En länk till en artikel.

Vi kalibrerar mätutrustning från alla tillverkare

Vi har redan över 30 års erfarenhet av kalibrering av olika kvalitetskontrollsystem. Vi kalibrerar de vanligaste ytvikts- och fuktighetsgivare:

  • ABB (Accuray, ABB QCS, Scanpro)
  • Honeywell (Lippke, Measurex MXOpen, DaVinci, Experion MX)
  • Valmet (Valmet IQ)

Vi har skrivit över 1 300 kalibreringsbevis med
över 18 000 kalibrerade värden.

finas

 

juha
Juha Kangasrääsiö
TkD, VD