Tietosuojaseloste

Asiakas- ja markkinointirekisteri, Päivitetty 5.1.2023

Rekisterinpitäjä

JMK Instruments Oy, Ankkuritie 1, 70460 KUOPIO, puh. 017 2828 547, precical@precical.fi, Y-tunnus 0885317-1

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Juha Kangasrääsiö, toimitusjohtaja

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on perustettu palveluista tiedottamista ja asiakassuhteiden hoitamista varten.

Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot: yrityksen/organisaation nimi, toimiala, henkilön nimi, tehtävänimike, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Rekisteriin voidaan kirjata myös tietoja yhteydenotoista sekä avoimista ja valmiista tehtävistä.

Yrityksen kotisivuilla on käytössä kävijäseuranta (Matomo Analytics), joka seuraa ns. kävijöiden vierailuja kotisivuilla. Kävijäseurantaan kerätään tietoja kuten IP-osoite, vierailuaika, selain ja päätelaitteen tyyppi. Kävijäseurannan tietoja ei käytetä yksittäisen henkilön tunnistamiseen. Voit estää evästeiden tallentumisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia.

Voit päättää, ettet halua sinua ja tekemiäsi seurattavan tällä sivustolla. Niin toimimalla suojaat yksityisyyttäsi, mutta samalla estät sivuston omistajaa oppimasta toimistasi ja siten estät paremman käyttökokemuksen kehittämisen sinulle sekä muille sivuston käyttäjille.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, (potentiaalisilta) asiakasyrityksiltä sekä julkisista lähteistä kuten yritysten kotisivut, lehtiartikkelit, LinkedIn ja matrikkelit.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.

Kotisivujen kävijäseurannan data poistetaan automaattisesti kotisivupalvelimelta 36 kuukauden kuluttua keräämisestä.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tietoja säilytetään yrityksen hallinnoimissa järjestelmissä. Yrityksen toimitiloihin pääsy on rajoitettua. Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, on suojattu palomuurilla. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Yrityksen kotisivujen kävijäseurantadata sijaitsee kotisivupalvelimella. Kävijäseurantaan on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutus ja siirto

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Rekisterin tietoja ei myöskään siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen precical@precical.fi

Henkilötietojen oikaiseminen, käsittelyn rajoittaminen ja tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisemista, vaatia käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen precical@precical.fi