Mittaa tarkemmin ja varmista energiatehokkuus!

Sellun valmistuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa tarkalla kosteuden mittauksella. Ylikuivaus kuluttaa turhaan energiaa ja liika kosteus tuotteessa johtaa hyödyttömään veden kuljetukseen.

Raaka-ainekulutuksen optimointi ja tasainen tuotannon laatu taas ovat elintärkeitä paperi- ja kartonkiteollisuuden kannattavuudelle. Kun tuotantolinjan mittauslaitteiden suorituskykyä parannetaan, niin raaka-ainekäyttöä voidaan optimoida tarkemmin. Samalla tuotannon laatu paranee.
Lue lisää »

Varmista tuotantolinjan energiatehokkuus ja laskutuksen luotettavuus

sellulaskuriSellun laskutus perustuu sellun myyntipainoon (kuiva-ainepitoisuus 90 %). Myyntipaino lasketaan sellupaalien punnituksen ja tuotannon kosteusmittauksen avulla. Virhe mittauksessa voi aiheuttaa ylikuivausta (tarpeetonta energiakäyttöä) ja virheen laskutukseen.
Lue lisää »

 

jmk_instruments_etusivu

Paranna tuotantolinjan kilpailukykyä paperi- ja kartonkikoneilla

Paperi- ja kartonkiteollisuudessa tuotannon raaka-ainekäyttöä säädetään tuotantolinjan kosteus- ja neliömassamittauksen avulla. Raaka-ainekäytön tarkentaminen parantaa tuotannon kannattavuutta ja laatua.
Lue lisää »

 

Mittapalkin seurantatyökalutMittapalkin seurantatyökalut tehostavat ja helpottavat automaatiokunnossapitoa

Jäljitettävästi kalibroidut ja ylläpidetyt mittapalkin seurantatyökalut tehostavat ja helpottavat automaatiokunnossapitoa. Mittapalkin seurantatyökalujen avulla voidaan tarkistaa tuotantolinjan mittapalkin toiminta nopeasti, luotettavasti ja tarkasti.
Lue lisää »