Mittaa tarkemmin ja paranna energiatehokkuutta, kannattavuutta ja laatua!

Sellun valmistuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa tarkalla kosteuden mittauksella. Ylikuivaus kuluttaa turhaan energiaa ja liika kosteus tuotteessa johtaa hyödyttömään veden kuljetukseen.

Raaka-ainekulutuksen optimointi ja tasainen tuotannon laatu taas ovat elintärkeitä paperi- ja kartonkiteollisuuden kannattavuudelle. Kun tuotantolinjan mittauslaitteiden suorituskykyä parannetaan, niin raaka-ainekäyttöä voidaan optimoida tarkemmin. Samalla tuotannon laatu paranee.
Lue lisää palveluistamme »

sellulaskuriParanna tuotannon energiatehokkuutta ja laskutuksen luotettavuutta sellunkuivauskoneella

Sellun laskutus perustuu sellun myyntipainoon (kuiva-ainepitoisuus 90 %). Myyntipaino lasketaan sellupaalien punnituksen ja tuotannon kosteusmittauksen avulla. Virhe kosteusmittauksessa heikentää energiatehokkuutta ja aiheuttaa virheen laskutukseen. Energiatehokkuutta ja laskutuksen luotettavuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti pienentämällä kosteusmittauksen epävarmuutta.
Lue lisää palveluistamme sellunkuivauskoneille »

jmk_instruments_etusivu

Paranna tuotantolinjan kilpailukykyä paperi- ja kartonkikoneella

Paperi- ja kartonkiteollisuudessa tuotannon raaka-ainekäyttöä säädetään tuotantolinjan kosteus- ja neliömassamittauksen avulla. Raaka-ainekäytön tarkentaminen parantaa tuotannon kannattavuutta ja laatua. Raaka-ainekäyttöä voidaan tarkentaa kustannustehokkaasti pienentämällä tuotannon kosteus- ja neliömassamittauksen epävarmuutta.
Lue lisää palveluistamme paperi- ja kartonkikoneille »

Mittapalkin kosteus- ja neliömassamittauksen jäljitettävä tuotekohtainen kalibrointi

Tuotantoprosessia voidaan hallita vain mittaustarkkuuksien puitteissa. Mittapalkin jäljitettävä tuotekohtainen kalibrointi näytteenotolla on nopein tapa parantaa tuotantomittausten tarkkuutta ja luotettavuutta. PRECICAL -palvelu tarjoaa todistettavasti luotettavan tavan varmistaa, että tuotannon tärkeimmät mittaukset näyttävät oikein. Kun tuotteen kosteuspitoisuus ja neliömassa mitataan tarkemmin, niin kaikkien muiden laatusuureiden mittaukset paranevat myös.
Lue lisää tuotekohtaisesta kalibroinnista »

Mittapalkin seurantatyökalut

Mittapalkin seurantatyökalut tehostavat ja helpottavat automaatiokunnossapitoa
Jäljitettävästi kalibroidut ja ylläpidetyt mittapalkin seurantatyökalut tehostavat ja helpottavat automaatiokunnossapitoa. Mittapalkin seurantatyökalujen avulla voidaan tarkistaa tuotantolinjan mittapalkin toiminta nopeasti, luotettavasti ja tarkasti. PRECICAL-palvelun kautta vuokrattavat mittapalkin seurantatyökalut sisältävät kaiken tarpeellisen mittapalkin tärkeimpien mittausten luotettavaan seurantaan.
Lue lisää mittapalkin seurantatyökaluista »