Mittaa tarkemmin ja varmista energiatehokkuus!

Sellun valmistuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa tarkalla kosteuden mittauksella. Ylikuivaus kuluttaa turhaan energiaa ja liika kosteus tuotteessa johtaa hyödyttömään veden kuljetukseen.

Raaka-ainekulutuksen optimointi ja tasainen tuotannon laatu taas ovat elintärkeitä paperi- ja kartonkiteollisuuden kannattavuudelle. Kun tuotantolinjan mittauslaitteiden suorituskykyä parannetaan, niin raaka-ainekäyttöä voidaan optimoida tarkemmin. Samalla tuotannon laatu paranee.
Lue lisää »

Varmista tuotantolinjan energiatehokkuus ja laskutuksen luotettavuus

sellulaskuri
Sellun laskutus perustuu sellun myyntipainoon (kuiva-ainepitoisuus 90 %). Myyntipaino lasketaan sellupaalien punnituksen ja tuotannon kosteusmittauksen avulla. Virhe mittauksessa voi aiheuttaa ylikuivausta (tarpeetonta energiakäyttöä) ja virheen laskutukseen.
Lue lisää »

Paranna tuotantolinjan kilpailukykyä paperi- ja kartonkikoneilla

jmk_instruments_etusivuPaperi- ja kartonkiteollisuudessa tuotannon raaka-ainekäyttöä säädetään tuotantolinjan kosteus- ja neliömassamittauksen avulla. Raaka-ainekäytön tarkentaminen parantaa tuotannon kannattavuutta ja laatua.
Lue lisää »