Pitkäjänteistä toimintaa sellu-, kartonki- ja paperiteollisuuden kannattavuuden ja laadun parantamiseksi

Parannamme sellu-, kartonki- ja paperiteollisuuden tuotannon energiatehokkuutta, laskutuksen luotettavuutta, kannattavuutta ja laatua pienentämällä tuotannon kosteusmittausten epävarmuutta. Palvelumme helpottaa mittausjärjestelmien ylläpitoa ja se on puolueetonta. Voimme myös selvittää luotettavasti ja puolueettomasti täyttääkö tuotannon mittausjärjestelmä asetetut suorituskykyvaatimukset.

FINAS-akkreditoitu johtamisjärjestelmä vuodesta 1998

Noudatamme FINAS-akkreditoitua johtamisjärjestelmää (EN ISO/IEC 17025 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset). Vuonna 2018 saimme alan ensimmäisenä akkreditoinnin tuotannon kosteusmittausten kalibrointiin. Linkki pätevyysalueeseen.

Kehityskulku:
1998, FINAS-akkreditointi neliömassareferenssien kalibroinnille ja yrityksen johtamisjärjestelmälle
2003, FINAS-akkreditointi neliömassan kenttäkalibroinnille
2008, FINAS-akkreditointi punnituksille (paperi, kartonki ja sellu)
2013, Väitöskirja: Paperiteollisuudessa käytettävän online-kuivaneliömassamittauksen metrologisen jäljitettävyyden parantaminen
2018, FINAS-akkreditointi kosteuden kenttäkalibroinnille. Linkki artikkeliin.

Kalibroimme useiden eri valmistajien mittauslaitteita

Meillä on yli 30 vuoden kokemus eri laatumittausjärjestelmien kalibroinneista (yritys on perustettu vuonna 1992). Kalibroimme yleisimpiä neliömassa- ja kosteusantureita:

  • ABB (Accuray, ABB QCS, Scanpro)
  • Honeywell (Lippke, Measurex MXOpen, DaVinci, Experion MX)
  • Valmet (Valmet IQ)

Olemme kirjoittaneet yli 1 300 kalibrointitodistusta sisältäen yli 18 000 mittauspistettä.

finas

Juha Kangasrääsiö
TkT, Toimitusjohtaja