Pitkäjänteistä toimintaa sellu-, kartonki- ja paperiteollisuuden kannattavuuden ja laadun parantamiseksi

Parannamme sellu-, kartonki- ja paperiteollisuuden tuotannon energiatehokkuutta, kannattavuutta ja laatua pienentämällä tuotannon kosteus- ja neliömassamittausten epävarmuutta. Palvelumme helpottaa mittausjärjestelmien ylläpitoa. Voimme myös selvittää luotettavasti ja puolueettomasti täyttääkö tuotannon mittausjärjestelmä asetetut suorituskykyvaatimukset.

FINAS-akkreditoitu johtamisjärjestelmä vuodesta 1998

Noudatamme FINAS-akkreditoitua johtamisjärjestelmää (EN ISO/IEC 17025 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset). Saimme alan ensimmäisenä akkreditoinnin neliömassareferenssien kalibroinnille (1998), neliömassa-antureiden kenttäkalibroinnille (2003) ja tuotannon kosteusmittausten kenttäkalibroinnille (2018). Linkki pätevyysalueeseen.

Kehityskulku:
1998, FINAS-akkreditointi neliömassareferenssien kalibroinnille ja yrityksen johtamisjärjestelmälle
2003, FINAS-akkreditointi neliömassa-antureiden kenttäkalibroinnille
2008, FINAS-akkreditointi punnituksille (paperi, kartonki ja sellu)
2013, Väitöskirja: Paperiteollisuudessa käytettävän online-kuivaneliömassamittauksen metrologisen jäljitettävyyden parantaminen
2018, FINAS-akkreditointi kosteuden kenttäkalibroinnille. Linkki artikkeliin.

Kalibroimme useiden eri valmistajien mittauslaitteita

Meillä on yli 30 vuoden kokemus eri laatumittausjärjestelmien kalibroinneista. Kalibroimme yleisimpiä neliömassa- ja kosteusantureita:

  • ABB (Accuray, ABB QCS, Scanpro)
  • Honeywell (Lippke, Measurex MXOpen, DaVinci, Experion MX)
  • Valmet (Valmet IQ)

Olemme kirjoittaneet yli 1 300 kalibrointitodistusta sisältäen yli 18 000 mittauspistettä.

finas

Yrityksen tarina

Perustin JMK Instruments Oy:n vuonna 1992 kehittämään ja valmistamaan paperiteollisuuden mittausantureita. Yritys toimi yhteistyössä toisen yrityksen kanssa, joka tarvitsi antureita laatumittausjärjestelmiinsä. Seuraavana vuonna yhteistyöyritys ostettiin, eikä uusi omistaja tarvinnut antureita.

Vierailin paperi-, kartonki- ja sellutehtaissa ja mietin voisiko yritykseni tarjota jotain heille. Kyselin ja seurasin kuinka mittausjärjestelmiä käytettiin tehtaissa. Tehtaissa oli käytössä useiden eri valmistajien mittauslaitteita, uusia ja vanhoja. Yhteistä näille tehtaille oli se, ettei mittausjärjestelmien tuloksiin kovin paljoa luotettu. Niinpä valmiista tuotteesta otettiin usein näytteitä, jotka analysoitiin tehtaan laboratoriossa. Laboratoriotulosten uskottiin olevan luotettavia. Aina ne eivät olleet, jolloin otettiin lisää näytteitä.

Mittausjärjestelmien ylläpitäjät korjasivat mittausjärjestelmän tuloksia tuotelajeittain laboratoriotulosten avulla. Mitä enemmän tuotelajeja oli, sitä enemmän laboratoriotuloksia tarvittiin. Joskus anturiin täytyi vaihtaa varaosa tai koko anturi piti vaihtaa. Silloin mittaustulokset usein muuttuivat ja ne täytyi korjata tuotelajeittain uudelleen laboratoriotulosten avulla.

Ennen yritykseni perustamista olin työskennellyt viisi vuotta antureiden tuotekehitystehtävissä, joten tiesin kuinka anturit ja mittausohjelmistot oli rakennettu ja kuinka mittausten luotettavuutta on mahdollista parantaa. Oivalsin, että jos yritykseni voisi auttaa tehtaita mittaamaan paremmin heidän nykyisillä mittauslaitteillaan, niin se olisi hyödyllisempää kuin itse kehittää ja valmistaa antureita. Se oivallus ja järjestelmällinen kalibrointityökalujen ja -menetelmien kehitystyö johti kaikkien laatumittausjärjestelmien kalibrointiin sopivan PRECICAL Kalibrointipalvelun syntyyn.

Palvelu helpottaa mittausjärjestelmien ylläpitäjien työtä, vähentää laboratorionäytteiden tarvetta ja lisää tuotannon mittaustulosten luotettavuutta.

Juha Kangasrääsiö
TkT, perustaja ja toimitusjohtaja