Pitkäjänteistä toimintaa sellu-, kartonki- ja paperiteollisuuden kannattavuuden ja laadun parantamiseksi

Parannamme sellu-, kartonki- ja paperiteollisuuden tuotannon kannattavuutta ja laatua pienentämällä tuotantolinjalla tehtävien laatumittausten epävarmuutta. Palvelumme helpottaa mittausjärjestelmien ylläpitoa ja se on puolueetonta.

FINAS-akkreditoitu johtamisjärjestelmä vuodesta 1998

Noudatamme FINAS-akkreditoitua johtamisjärjestelmää (EN ISO/IEC 17025 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset). Vuonna 2018 saimme alan ensimmäisenä akkreditoinnin tuotantolinjoilla olevien kosteusmittareiden kalibrointiin. Linkki pätevyysalueeseen.

Kehityskulku:
1998, FINAS-akkreditointi neliömassareferenssien kalibroinnille ja yrityksen johtamisjärjestelmälle
2003, FINAS-akkreditointi neliömassan kenttäkalibroinnille
2008, FINAS-akkreditointi punnituksille (paperi, kartonki ja sellu)
2013, Väitöskirja: Paperiteollisuudessa käytettävän online-kuivaneliömassamittauksen metrologisen jäljitettävyyden parantaminen
2018, FINAS-akkreditointi kosteuden kenttäkalibroinnille. Linkki artikkeliin.

Kalibroimme kaikkien valmistajien mittauslaitteita

Meillä on yli 25 vuoden kokemus eri laatumittausjärjestelmien kalibroinneista (yritys on perustettu vuonna 1992). Kalibroimme yleisimpiä neliömassa- ja kosteusantureita:

  • ABB (Accuray, ABB QCS, Scanpro)
  • Honeywell (Lippke, Measurex MXOpen, DaVinci, Experion MX)
  • Valmet (Valmet IQ)

Olemme kirjoittaneet yli 1 200 kalibrointitodistusta kattaen yli 17 000 mittauspistettä

finas

Juha Kangasrääsiö
TkT, Toimitusjohtaja