Pitkäjänteistä toimintaa sellu-, kartonki- ja paperiteollisuuden kannattavuuden ja laadun parantamiseksi

Parannamme sellu-, kartonki- ja paperiteollisuuden tuotannon energiatehokkuutta, kannattavuutta ja laatua pienentämällä tuotannon kosteus- ja neliömassamittausten epävarmuutta. Palvelumme helpottaa mittausjärjestelmien ylläpitoa. Voimme myös selvittää luotettavasti ja puolueettomasti täyttääkö tuotannon mittausjärjestelmä asetetut suorituskykyvaatimukset.

FINAS-akkreditoitu johtamisjärjestelmä vuodesta 1998

Noudatamme FINAS-akkreditoitua johtamisjärjestelmää (EN ISO/IEC 17025 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset). Vuonna 2018 saimme alan ensimmäisenä akkreditoinnin tuotannon kosteusmittausten kalibrointiin. Linkki pätevyysalueeseen.

Kehityskulku:
1998, FINAS-akkreditointi neliömassareferenssien kalibroinnille ja yrityksen johtamisjärjestelmälle
2003, FINAS-akkreditointi neliömassan kenttäkalibroinnille
2008, FINAS-akkreditointi punnituksille (paperi, kartonki ja sellu)
2013, Väitöskirja: Paperiteollisuudessa käytettävän online-kuivaneliömassamittauksen metrologisen jäljitettävyyden parantaminen
2018, FINAS-akkreditointi kosteuden kenttäkalibroinnille. Linkki artikkeliin.

Kalibroimme useiden eri valmistajien mittauslaitteita

Meillä on yli 30 vuoden kokemus eri laatumittausjärjestelmien kalibroinneista. Kalibroimme yleisimpiä neliömassa- ja kosteusantureita:

  • ABB (Accuray, ABB QCS, Scanpro)
  • Honeywell (Lippke, Measurex MXOpen, DaVinci, Experion MX)
  • Valmet (Valmet IQ)

Olemme kirjoittaneet yli 1 300 kalibrointitodistusta sisältäen yli 18 000 mittauspistettä.

finas

Juha Kangasrääsiö
TkT, Toimitusjohtaja