sellulaskuri

Förbättra energieffektiviteten i din produktionslinje och se till att din fakturering är tillförlitlig

Fakturering för cellulosa grundar sig på cellulosans försäljningsvikt (med 90 % torrmassa) som under produktionen uppmäts genom att väga cellulosabalarna och mäta fuktigheten. Felmätning kan orsaka övertorkning (onödig energiförbrukning) och medföra motsvarande fel i faktureringen.

Om mängden torrmassa är större än den uppmätta får köparen en del av fibern gratis. Om mängden torrmassa däremot är mindre än den uppmätta får köparen delvis vatten i stället för fiber. Felet medför onyttig transport av vatten. Det kan även medföra kostnader när kunden reklamerar.

Kolla er cellulosafakturering med denna räknare. Öppna räknaren

Det bästa sättet att förbättra energieffektivitet och försäljningsviktens korrekthet är att minska osäkerheten i fuktighetsmätningen. Ett effektivt sätt att minska osäkerheten är att utnyttja spårbara kalibreringsmetoder.

Vi har specialiserat oss på att minska osäkerhet i fuktighetsmätning. Våra kalibreringsmetoder är spårbara i SI-systemet. Servicen förbättrar energieffektivitet, faktureringens korrekthet, underlättar produktionens kvalitetskontroll och minskar behovet av provtagning vid produktionslinjen. Det är också bättre för arbetssäkerheten att mindre provtagning sker vid en rörlig produktionslinje.

Fördelar med förbättring av mätning

  • Bättre energieffektivitet
  • Korrektare fakturering
  • Lättare kvalitetskontroll
  • Officiell kalibreringsbevis