sellulaskuri

Kolla er cellulosafakturering med en räknare – säkra att faktuerering är korrekt

Fakturering för cellulosa grundar sig på cellulosans försäljningsvikt (med 90 % torrmassa) som under produktionen uppmäts genom att väga cellulosabalarna och mäta fuktigheten. Felmätning kan medföra motsvarande fel i faktureringen.

Om mängden torrmassa är större än den uppmätta får köparen en del av fibern gratis. Om mängden torrmassa däremot är mindre än den uppmätta får köparen delvis vatten i stället för fiber. Felet medför onyttig transport av vatten. Det kan även medföra kostnader när kunden reklamerar.

Kolla er cellulosafakturering med denna räknare. Öppna räknaren

Det bästa sättet att förbättra försäljningsviktens korrekthet är att minska osäkerheten i fuktighetsmätningen. Ett effektivt sätt att minska osäkerheten är att utnyttja spårbara kalibreringsmetoder.

Vi har specialiserat oss på att minska osäkerhet i fuktighetsmätning. Våra kalibreringsmetoder är spårbara i SI-systemet. Servicen förbättrar faktureringens korrekthet, underlättar produktionens kvalitetskontroll och minskar behovet av provtagning vid produktionslinjen. Det är också bättre för arbetssäkerheten att mindre provtagning sker vid en rörlig produktionslinje.

Fördelar med förbättring av mätning

  • Korrektare fakturering
  • Lättare kvalitetskontroll
  • Officiell kalibreringsbevis